Start a cíl: Sportkemp Kralovice (mapa)

Datum: 25. srpna 2018

Časový limit: 5 hodin

Limit účastníků: 500

Pořadatel: Bike Club Kralovice z.s., Na Palcátech 546, 33141 Kralovice

Přehled tratí, startovného a mezních termínů


Online přihlášky pouze do čtvrtka 16.8.2018 do 20:00 hod!
Trasa 73 km (A) do 17.8.2018 500 Kč
od 17.8. do 25.8. 2018 650 Kč
Trasa 40 km (B) do 17.8.2018 400 Kč
od 17.8. do 25.8. 2018 550 Kč
Trasa 20 km (C) do 17.8.2018 300 Kč
od 17.8. do 25.8. 2018 450 Kč
Dětské závody v kempu do 25.8.2018 ZDARMA
 • Startovné uhraďte na číslo účtu 2701341704/2010 (Fio banka, majitel účtu: Bike klub Kralovice z.s.). Variabilní symbol Vám bude zaslán na email.
 • Online platbu za startovné je nutno odeslat tak, aby dorazila na náš účet do 17.8.2018 do 16.00 h. Doporučujeme tedy zadat příkaz nejdéle v úterý 14.8.2018.
 • Pokud tento termín nestihnete, přijdete tím o možnost získat upomínkový dárek, startovní číslo se jménem a zvýhodněné startovné, možnost on-line platby máte až do 23. srpna do 20:00.
 • V případě, že on-line platba na účet neproběhne, máte ještě další možnost a to zaplatit plné startovné na prezentaci.

 • Doporučujeme si s sebou na místo vzít potvrzení o zaplacení, kdyby došlo nějakým nedopatřením k neshodám ohledně zaplacení.

 • Možnost on – line přihlášení dětí na dětské okruhy v kempu. Startovné na dětské závody je zdarma a děti tak získají startovní číslo se jménem.

Přihlášky, prezentace a změny


Přihlášky a platba startovného: Informace o způsobu platby startovného obdržíte v potvrzovacím emailu po provedení registrace (pokud nedostanete potvrzovací email o registraci či zaplacení startovného do hodiny od přihlášení, napište na Jh@4timing.cz).

>>> ONLINE PŘIHLÁŠKA
>>> FORMULÁŘ (nutno odevzdat při prezentaci)

Prezentace: Areál Sportkemp Kralovice, pátek 24. srpna 2018 17:00 – 20:00 h, sobota 25. srpna 2018 8:00 – 11:00 h, poté nemůžeme garantovat účast v závodě. Prezentace dětí pouze do 9:30.

Neúčast: V případě neúčasti lze již zaplacenou registraci stornovat. Poplatky za zrušení účasti jsou:

 • Trasa 73 km (A) – 250 Kč
 • Trasa 40 km (B) – 200 Kč
 • Trasa 22 km (C) – 150 Kč

Tyto změny lze provést pouze do pátku 17.8.2018. Pro stornování registrace napište na Jh@4timing.cz.

Program


Pátek 24. srpna 2018:

 • 17:00 – 20:00 Prezentace

Sobota 25. srpen 2018:

 • 8:00 – 9:30 Prezentace dětí
 • 8:00 – 11:00 Prezentace maraton
 • 10:00 Začátek závodu dětí v areálu Sportkempu Kralovice (vyhlášení výsledků po dojetí poslední kategorie)
 • 12:00 Start Trasa 73 km (A)
 • 12:30 Start Trasa 40 km (B)
 • 13:00 Start Trasa 20 km (C)
 • 16:30 Vyhlášení výsledků maratonských tratí (následuje tombola – losují se startovní čísla, každý může vyhrát)
 • 17:30 Ukončení měření výsledků

Podrobnosti o tratích


Značení: Značení tras je provedeno svítivým žlutozeleným sprejem na zpevněných cestách, bílými fáborky na lesních cestách a pomocí kovových směrovek na křižovatkách a odbočkách.

Občerstovací stanice: Na tratích maratonu jsou pravidelné občerstvovací stanice. Pro závodníky je k dispozici voda, iontový nápoj, banány, jablka, čokoláda a rozinky a další.

Mapa:

Dětské závody:

Kategorie


Kategorie pro 73 km (A):

 • muži od 18 do 39 let
 • muži od 40 let do 59 let
 • muži nad 60 let
 • ženy

Kategorie pro 40 km (B):

 • muži od 18 do 39 let
 • muži od 40 let do 59 let
 • muži nad 60 let
 • ženy

Kategorie pro 22 km:

 • muži, ženy od 10 do 14 let
 • muži, ženy od 15 do 18 let
 • muži, ženy nad 19 let

Kategorie pro dětské závody:

 • D1 (do 4 let, jen odrážedla) / 2014+
 • D2 (5-6 let) / 2012-2013
 • D3 (7-8 let) / 2010-2011
 • D4 (9-10 let) / 2008-2009
 • D5 (11-12 let) / 2006-2007

V dětských kategoriích je rozhodující rok narození.

Bude vyhlášen nejstarší účastník závodu a celkový vítěz (muž a žena) na trase 73 km (A).

Děti na trase maratonu 20 km (C):

– děti do 10 let – startovné 100 Kč (bez nároku na upomínkový dárek) pouze s doprovodem dospělého (doprovod platí plné startovné a má nárok na upomínkový dárek)

– děti 11 – 17 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (hradí plné startovné s nárokem na upomínkový dárek).

Startovné zahrnuje


Startovné pro maratonské tratě:

 • upomínkový dárek (pouze pro zaplacené přihlášky do 16. 8. 2018)
 • diplom, medaile a věcné ceny pro stupně vítězů
 • startovní číslo (se jménem pouze pro zaplacené přihlášky do 16. 8. 2018)
 • elektronické měření čipem
 • občerstvení na trati a po závodě (jídlo a nápoj)
 • zázemí se servisem v areálu Sportkempu Kralovice
 • on-line zobrazení celkových výsledků

Startovné pro dětské závody v kempu:

 • startovní číslo se jménem (se jménem pouze pro zaplacené přihlášky do 16. 8. 2018)
 • diplom, medaile a věcné ceny pro stupně vítězů
 • on-line zobrazení celkových výsledků
 • zázemí se servisem v areálu Sportkempu Kralovice

Další informace


Pojištění: Účastníci závodu nejsou pořadatelem pojištěni, každý startuje na vlastní riziko. Za nezletilé účastníky našich závodů zodpovídají jejich zákonní zástupci.

Časomíra: Váš výkon bude změřen čipovou technologií. Za zapůjčení čipů se záloha nevybírá, závodník je však povinen čip odevzdat bezprostředně po dojezdu v prostoru startu a cíle.

Sprchy: V prostorech Sportkempu (hlavní budova – poplatek 20,- – žeton k dostání na prezentaci)

Výsledky budou k dispozici na nástěnce v areálu Sportkempu. Výsledky budou publikovány na webu www.spokemaraton.cz do 24. hodin po skončení závodu. Reklamaci výsledků je možné uplatnit do jednoho týdne po skončení závodu.

Parkování je vyhrazeno v blízkém areálu bývalých kasáren nebo ve vzdálenějších ulicích města. Na ostatních místech, zejména v těsné blízkosti Sportkempu a na komunikaci k němu vedoucí je parkování zakázáno!

V případě odstoupení ze závodu nebo zranění je závodník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli nebo na SOS telefon 605 247 134 nebo 727 858 018 (viz startovní číslo) a čip bezodkladně vrátit v prostoru cíle závodu.

Ceny: Předání cen proběhne pouze při vyhlášení. Ceny nepředáváme před ani po vyhlášení výsledků, rovněž nebudou dodatečně zasílány poštou, či jiným způsobem.

Důrazně doporučujeme nenechávat kola bez dozoru!

Doporučujeme také mít ve svém telefonním mobilu aplikaci  ZÁCHRANKA v případě úrazu pomůže záchranné službě s učením přesné polohy.

Předpis


Závodí se podle těchto propozic, kolo musí být v dobrém technickém stavu, cyklistická přilba je povinná! Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci závodu mladší 18 let se mohou účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a v bezprostředním doprovodu zákonného zástupce.

>> Prohlášení zákonného zástupce k vytištění (nutno odevzdat při prezentaci)

Za pohyb dětí v prostoru kempu, při závodě ale i po závodě zodpovídají rodiče či zákonní zástupci, nikoliv organizátor závodu.

Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům. Startující se zavazuje, že přebírá odpovědnost za škodu na zdraví a majetku způsobené sobě, dalším osobám a pořadateli a souhlasí s užitím osobních údajů pro potřeby pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů.

Svým podpisem při prezentaci k závodu všichni účastníci závodu akceptují tyto propozice a zároveň souhlasí s následujícím prohlášením: 

Zúčastňuji se sportovního podniku, závodů horských kol MTB Spokemaraton konaného v roce 2018 jako závodník. 

Seznámil jsem se s tratí i bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Jsem si vědom, že moje účast v tomto závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti bránila. 

Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. 

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.

Žádáme všechny účastníky o maximální ohleduplnost k přírodě, a aby neodhazovali žádné odpadky mimo občerstvovací stanice. Je přísně zakázáno podávání občerstvení z jedoucího vozidla!

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic a časového harmonogramu bez uvedení důvodu, podstatné změny budou včas vyvěšeny na webových stránkách – www.spokemaraton.cz.

Uvedené údaje použije pořadatel Bikeclub Kralovice z.s., Na Palcátech 546, 33141 Kralovice, IČO 26674866, pouze pro účely spojené s pořádáním vlastních akcí a neposkytne je třetím osobám.

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Rovněž souhlasím s pořízením a zveřejněním obrazové dokumentace dle potřeb pořadatele.

Ubytování


Pensiony:

Kempy: